Konkurs historyczny

XIII Wielkopolski Konkurs Historyczny im. ks. prof. Edwarda Nawrota

19 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu odbył się XIII Wielkopolski Konkurs Historyczny. Przyjęto zgłoszenia ponad 200-u uczniów z 46 szkół podstawowych. Ostatecznie do udziału w konkursu przystąpiło 164-u uczniów klas VI, VII i VIII z terenu Województwa Wielkopolskiego. Temat II Wojna Światowa rozpoczęła się w Polsce, kampania wrześniowa 1939 roku nawiązywał do osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Formą egzaminu wiedzy był test sprawdzający. I miejsce zdobył Jakub Chabraszewski z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu uzyskując 51 punktów. II miejsce zajął Krzysztof Sidor z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu z ilością 50 punktów. Miejsce III przypadło Mateuszowi Piszczatowskiemu, 49 punktów, ze Szkoły Podstawowej im. Pierwszych Piastów w Gieczu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: laptop, sprzęt audio i sportową kamerę cyfrową. Dla każdego uczestnika przygotowano dyplom, książkę Joanny i Franciszka Szarków Dziś idę walczyć, Mamo… oraz paczkę ze słodyczami. Organizatorzy tegorocznego konkursu: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu dziękują uczestnikom i ich opiekunom za pracę i czas poświęcany przygotowaniom do konkursu. Merytoryczne opracowanie tegorocznego egzaminu wiedzy zawdzięczamy Komisji Konkursowej a w szczególności jej Przewodniczącej, pani mgr Elżbiecie Andrzejewskiej. Mgr Halinie Seifert, dyrektorowi SP nr 28 w Poznaniu dziękuję za pełnienie roli gospodarza imprezy. Podziękowania przekazuję również tegorocznym sponsorom konkursu, wśród których byli: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota, Zakłady Wyrobów Cukierniczych Millano, Kiekrz Market Leviatan oraz osoby indywidualne. Zrealizowanie kolejnego spotkania miłośników historii nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków stowarzyszenia, którym również składam serdeczne podziękowanie.

Dyrektor Wielkopolskiego Konkursu Historycznego
Beata Stempin