Konkurs historyczny

XII Wielkopolski Konkurs Historyczny im. ks. prof. Edwarda Nawrota

20 października 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu odbył się XII Wielkopolski Konkurs Historyczny. Przyjęto 123 zgłoszenia uczniów z 32 szkół podstawowych. Ostatecznie do udziału w konkursu przystąpiło 95-u uczniów klas VI, VII i VIII z terenu Województwa Wielkopolskiego. Temat Bohaterowie Wielkopolskiej Drogi do Niepodległości zakończonej zwycięskim Powstaniem wielkopolskim 1918 – 1919 nawiązywał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Formą egzaminu wiedzy był test sprawdzający. I miejsce zdobył Alan Jurga ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Stamma w Kościanie uzyskując 52 z 68 możliwych do zdobycia punktów. II miejsce zajął Jakub Fortuna z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu z ilością 51 punktów. Miejsce III przypadło Pawłowi Kociuckiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Poznaniu. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: laptop, sprzęt audio i sportową kamerę cyfrową. Dla każdego uczestnika przygotowano dyplom, książkę Feliksa Konecznego Dzieje Polski oraz paczkę ze słodyczami. Organizatorzy tegorocznego konkursu: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu dziękują uczestnikom i ich opiekunom za pracę i czas poświęcany przygotowaniom do konkursu. Merytoryczne opracowanie tegorocznego egzaminu wiedzy zawdzięczamy Komisji Konkursowej a w szczególności jej Przewodniczącej, pani mgr Elżbiecie Andrzejewskiej. Mgr Beacie Sobiech, dyrektorowi SP nr 28 w Poznaniu dziękuję za pełnienie roli gospodarza imprezy. Podziękowania przekazuję również tegorocznym sponsorom konkursu, wśród których byli: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota, Poznański Bank Spółdzielczy, Zakłady Wyrobów Cukierniczych Millano, Kiekrz Market Leviatan oraz osoby indywidualne. Zrealizowanie kolejnego spotkania miłośników historii nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków stowarzyszenia, którym również składam serdeczne podziękowanie.

Dyrektor WKH im. ks. prof. E. Nawrota
Beata Stempin