Konkurs historyczny

XI Wielkopolski Konkurs Historyczny im. ks. prof. Edwarda Nawrota

21 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu odbył się XI Wielkopolski Konkurs Historyczny. Przyjęto 94 zgłoszenia uczniów z 26 szkół podstawowych. Ostatecznie do udziału w konkursu przystąpiło 79-u uczniów klas VI i VII z terenu Województwa Wielkopolskiego. Wybór tematu Polskie Zrywy Narodowowyzwoleńcze XIX wieku nie był przypadkowy. Zamiarem organizatorów było to, aby temat konkursu poprzedzał i zapowiadał niejako przyszłoroczną, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Formą egzaminu wiedzy był test sprawdzający. I miejsce zdobył Jakub Fortuna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu uzyskując 58 z 69 możliwych do zdobycia punktów. II miejsce zajął Michał Bejnar ze Szkoły Podstawowej w Baranowie z ilością 56 punktów. Miejsce III przypadło Pawłowi Kociuckiemu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Józefa Kalasancjusza. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: laptop, sprzęt audio i sportowa kamerę cyfrową. Dla każdego uczestnika przygotowano dyplom, książkę Joanny Wieliczki-Szarkowej „Co Polskę stanowi” oraz paczkę ze słodyczami. Organizatorzy tegorocznego konkursu: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu dziękują uczestnikom i ich opiekunom za pracę i czas poświęcany przygotowaniom do konkursu. Opracowanie merytoryczne konkursu zawdzięczamy Komisji Konkursowej a w szczególności jej Przewodniczącej, pani mgr Elżbiecie Andrzejewskiej. Mgr Beacie Sobiech, dyrektorowi SP nr 28 w Poznaniu dziękuję za pełnienie roli gospodarza imprezy. Podziękowania przekazuję również tegorocznym sponsorom konkursu, wśród których byli: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota, Poznański Bank Spółdzielczy, Zakłady Wyrobów Cukierniczych Millano, Kiekrz Market Leviatan oraz osoby indywidualne. Zrealizowanie kolejnego spotkania miłośników historii nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków stowarzyszenia, którym również składam serdeczne podziękowanie.

Dyrektor WKH im. ks. prof. E. Nawrota
Radosław Stempin