Konkurs historyczny

X Wielkopolski Konkurs Historyczny im. ks. prof. Edwarda Nawrota

W dniu 22 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu odbył się X Wielkopolski Konkurs Historyczny. Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie klas V i VI szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Poznański Czerwiec 1956”. Formą egzaminu wiedzy był test sprawdzający. I miejsce zdobył Filip Narożniak ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, który w wyniku dodatkowych pytań pokonał Antoniego Góralczyka (m-ce II) ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu. Miejsce III przypadło Julii Gąsce ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: komputer przenośny laptop, sprzęt audio i kamerę cyfrową. Dla każdego uczestnika przygotowano dyplom, książkę Grzegorza Kucharczyka „Wielka Historia Polski” oraz paczkę ze słodyczami. Organizatorzy tegorocznego konkursu: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu dziękują uczestnikom i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży. Temat tegorocznego konkursu był trudny, wykraczał poza program nauczania. Z tego powodu został podjęty wyłącznie przez najlepszych. Ale któż inny jak nie Wielkopolanin powinien chlubić się znajomością współczesnej historii Poznania. Za opracowanie merytoryczne konkursu dziękuję Komisji Konkursowej a w szczególności jej Przewodniczącej, pani mgr Elżbiecie Andrzejewskiej. Pani Dyrektor Szkoły mgr Beacie Sobiech dziękuję za pełnienie roli gospodarza imprezy. Podziękowania przekazuję również tegorocznym sponsorom konkursu, wśród których byli: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota, Poznański Bank Spółdzielczy, Zakłady Wyrobów Cukierniczych „Millano”, Kiekrz Market Leviatan oraz osoby indywidualne. Za przygotowanie i organizację konkursu wyrażam wdzięczność mojej żonie Beacie. Zrealizowanie kolejnego spotkania miłośników historii nie byłoby możliwe bez zaangażowania członków stowarzyszenia, którym również składam serdeczne podziękowanie.

Prezes Stowarzyszenia im. ks. prof. E. Nawrota
Radosław Stempin