O nas

Stowarzyszenie powstało w 2006r. w celu upamiętnienia życia i pracy duszpastersko-naukowej księdza profesora Edwarda Nawrota.
Nasze działania skierowane są szczególnie w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ochrony i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
- współpracę z UKS (uczniowskimi klubami sportowymi)
- wspieranie rzeczowe i finansowe na rzecz i rozwój wspólnot lokalnych.
- organizacja i patronat i sponsorowanie corocznego turnieju piłkarskiego im. ks. prof. Edwarda Nawrota
- działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji.
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
- działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- utrwalanie ważnych zdarzeń historycznych mających do dziś fundamentalne znaczenie dla naszego Państwa.
- organizacja, patronat i sponsorowanie corocznego wojewódzkiego Konkursu Historycznego im. ks. prof. Edwarda Nawrota.

Wszystkie Nasze w/w działania skierowane są w celu realizacji, propagowania, kultywowania idei i myśli przekazanych nam za życia przez śp. ks. Edwarda Nawrota wielkiego publicystę, historyka, społecznika, duszpasterza.