Konkurs historyczny

IX Wielkopolski Konkurs Historyczny im. ks. prof. Edwarda Nawrota

W dniu 24 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu odbył się IX Wielkopolski Konkurs Historyczny. Po wstępnych eliminacjach szkolnych zgłoszono do udziału w konkursie 109 uczniów klas V i VI z 22 szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Polska Piastów na tle średniowiecznej Europy”. Formą egzaminu wiedzy był test sprawdzający. I miejsce zdobyła Oliwia Grzonka ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie uzyskując 53 z 58 możliwych pkt. II i III miejsce przypadło odpowiednio Marcinowi Dudziakowi ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym (50 pkt.) i Bartłomiejowi Pankowi ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie (45 pkt). Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: komputer przenośny laptop, sprzęt audio i kamerę cyfrową. Dla każdego uczestnika przygotowano dyplom, książkę Piotra Szubarczyka „Inka. Zachowałam się jak trzeba” oraz paczkę ze słodyczami. Organizatorzy tegorocznego konkursu: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota oraz Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu dziękują uczestnikom i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie młodzieży owocujące właściwym poziomem wiedzy oraz wspaniałą atmosferą spotkania. Za opracowanie merytoryczne konkursu dziękuję Komisji Konkursowej a w szczególności jej Przewodniczącej, pani mgr. Elżbiecie Andrzejewskiej. Pani Dyrektor Szkoły mgr. Beacie Sobiech dziękuję za współudział w organizacji imprezy. Podziękowania przekazuję również tegorocznym sponsorom konkursu wśród których byli: Stowarzyszenie im. ks. prof. E. Nawrota, Poznański Bank Spółdzielczy, Kiekrz Market Leviatan i pan M. Szturemski. Przygotowanie i realizacja kolejnego spotkania miłośników historii nie były by możliwe bez zaangażowania członków stowarzyszenia, którym to również serdecznie dziękuję.

Prezes Stowarzyszenia im. ks. prof. E. Nawrota
Radosław Stempin